Location: GURU MALAYSIA Discussion Forum

Discussion: SISTEM ANALISA PEPERIKSAANReported This is a featured thread

Showing 7 posts

fauzi-YGMB
SISTEM ANALISA PEPERIKSAAN
Jun 10 2009, 4:29 PM EDT | Post edited: Jun 10 2009, 4:29 PM EDT
saya ada sistem analisa peperiksaan khas untuk guru-guru....mudahkan guru-guru... 13  out of 13 found this valuable. Do you?    
Keyword tags: None

neorise
1. RE: SISTEM ANALISA PEPERIKSAAN
Jun 11 2009, 8:14 AM EDT | Post edited: Jun 11 2009, 8:14 AM EDT
Cam na tu , perisian ke 2  out of 2 found this valuable. Do you?    

fauzi-YGMB
2. SISTEM ANALISA PEPERIKSAAN
Jun 14 2009, 4:02 PM EDT | Post edited: Jun 14 2009, 4:02 PM EDT
a`ah...perisian yang membantu guru-guru dalam merekod dan menganalisa data-data keputusan peperiksaan dan ujian.

1  out of 1 found this valuable. Do you?    

fauzi-YGMB
3. SISTEM ANALISA PEPERIKSAAN
Jun 14 2009, 4:06 PM EDT | Post edited: Jun 14 2009, 4:06 PM EDT
KEUPAYAAN SISTEM
1. Menyimpan data murid, matapelajaran dan markah.
2. Memproses markah mengikut murid dan matapelajaran.
3. Analisa peperiksaan matapelajaran dan prestasi murid.
4. Pemantauan prestasi murid dan pelajaran.
8  out of 8 found this valuable. Do you?    

fauzi-YGMB
4. SISTEM ANALISA PEPERIKSAAN
Jun 14 2009, 4:09 PM EDT | Post edited: Jun 14 2009, 4:09 PM EDT
Sistem ini boleh menghasilkan :-
1. Laporan dan senarai murid dalam sistem.
2. Laporan markah mengikut kelas.
3. Laporan mengikut peratusan dan kedudukan murid.
4. Graf keputusan ujian / peperiksaan murid.
10  out of 10 found this valuable. Do you?    

fauzi-YGMB
5. SISTEM ANALISA PEPERIKSAAN
Jun 14 2009, 4:26 PM EDT | Post edited: Jun 14 2009, 4:26 PM EDT
YAYASAN GURU MALAYSIA
(YGMB-Konsultansi Sdn.Bhd.)
Tel : 03-41083928 / 41056766
H/p: 017-9321612 (MOHAMMAD FAUZI BAHARUDDIN)

hubungi saya untuk maklumat lanjut...
2  out of 3 found this valuable. Do you?    

cgnuruddin
6. RE: SISTEM ANALISA PEPERIKSAAN
May 22 2011, 4:14 PM EDT | Post edited: May 22 2011, 4:14 PM EDT
assalamualaikum... saya amat perlukan sistem ini tolong cg berikan jazakallah 5  out of 5 found this valuable. Do you?